header foto header foto header foto header foto
 

Arbitrage

Scheidsrechters zorgen dat wedstrijden op een sportieve manier verlopen. Uiteraard gelden de spelregels als uitgangspunt, zodat de spelers optimaal kunnen genieten van het hockeyspel. Word je goed gefloten? Dan geeft dat meer spelplezier. Dit geldt voor alle niveaus en leeftijden.
 
Het is binnen onze club voor alle leden verplicht om vanaf de C jeugd te gaan fluiten. De 2e jaars C jeugd krijgen een korte cursus, waarin de spelregels worden uitgelegd. Daarna worden zij ingedeeld voor de wedstrijden van zes- en achttallen. Vanaf de B jeugd gaan de leden hun scheidsrechterskaart halen zodat zij ingezet kunnen worden bij de wedstrijden op heel veld. Ook voor ouders die interesse hebben, is het mogelijk de scheidsrechterskaart te halen. Zij kunnen vervolgens, in overleg, ook ingezet worden bij de wedstrijden. Dit kan zijn voor de wedstrijden van hun eigen kind, maar ook andere teams kunnen gefloten worden.
 
Hoe meer scheidsrechters er zijn, hoe minder vaak iedereen ingedeeld hoeft te worden om te fluiten. Op deze manier wordt de 'belasting' onderling verdeeld.   
 
Opleidingsmomenten
Elk seizoen vinden één of twee opleidingsmomenten plaats. Bij de start van het seizoen zullen alle B spelers, die nog niet hun scheidsrechterskaart hebben behaald, opgeleid worden. Deze opleiding bestaat uit een e-learning en een opleidingsavond op de club. Tijdens deze avond wordt ook het examen afgenomen.
 
Ook zullen de 2e jaars C spelers aan het begin van het nieuwe seizoen een opleidingsavond volgen. Als ze dit doorlopen hebben, worden ze ingezet om te fluiten bij de zes- en achttallen.
 
Indelen voor het fluiten
De scheidsrechters worden door leden van de arbitragecommissie ingedeeld. Zij plannen de wedstrijden op naam in. Op de wedstrijden worden zoveel mogelijk koppels van scheidsrechters ingezet uit hetzelfde team zodat de leden vaak met een bekende fluiten.
 
De junioren worden ingezet op wedstrijden, waarvan de arbitragecommissie denkt dat ze 'passend’ zijn. Voor de één kunnen dat D en C wedstrijden zijn, voor de ander kunnen dat ook B of zelfs A wedstrijden zijn. Wedstrijden van de hogere teams (qua spelniveau) worden gefloten door spelers uit de seniorenteams of volwassenen met scheidsrechter ervaring. Per seizoen wordt bepaald welke teams door volwassenen gefloten gaan worden.
 
De senioren maken per seizoenshelft zelf een verdeling van de wedstrijden waar zij op ingedeeld worden. Namens de senioren is er een contactpersoon benoemd voor de arbitragecommissie.
 
Mocht een ingedeelde speler niet in de gelegenheid zijn te fluiten wanneer hij/zij is ingedeeld, dan wordt door de speler zelf vervanging geregeld. De arbitrage is in géén geval verantwoordelijk voor het oplossen van deze situatie. De coach van het team kan eventueel ondersteunen bij het oplossen.
 
"No show" van scheidsrechter
Als een scheidsrechter niet op komt dagen voor zijn/haar beurt, dupeert hij/zij daarmee vele spelers en de vereniging. Zwaarwegende uitzonderingen daargelaten, zal MHC Beuningen de scheidsrechters die verzaken daarom snel opnieuw indelen voor twee extra wedstrijden. Als je vervolgens dan ook verzaakt (zonder dat je zelf voor vervanging hebt gezorgd), dan dien je een hele ochtend of middag op de club aanwezig te zijn als reserve-scheidsrechter.

Arbitragecommissie
De arbitragecommissie heeft een belangrijke rol in het goed ten uitvoer brengen van het arbitragebeleid. De commissie houdt zich bezig met het plannen van de scheidsrechters, en het opleiden en begeleiden van de nieuwe scheidsrechters. Belangrijk is dat scheidsrechters zo goed mogelijk, naar eigen vermogen, ingedeeld en ondersteund worden. Dit alles op een prettige manier om het plezier in het fluiten te verhogen. De doelstellingen van de arbitragecommissie zijn:
  • scheppen van een prettige sfeer bij MHC Beuningen rondom het fluiten van de wedstrijden
  • verhogen van de motivatie en passie bij scheidsrechters
 
Belangrijk is wel om te beseffen dat het onderdeel arbitrage een verantwoordelijkheid is van alle leden van de club. We kunnen de voorwaarden nog zo goed neerzetten maar wanneer individuele leden zich niet houden aan de gemaakte afspraken beïnvloedt dat direct de kwaliteit van de arbitrage en de beeldvorming van onze club, zowel intern als extern.
 
Het e-mailadres van de arbitragecommissie is [email protected].
 
Heren 1
Heren 1 heeft geen aankomende wedstrijden
Dames 1
Dames 1 heeft geen aankomende wedstrijden

Agenda

Nog geen agenda punten.